Tiếng việt English

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa ! - Nước uống thiên nhiên Onsen

Onsen Nước Văng

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

Các hình ảnh trong giải.
-Lễ khai mạc tại Diên Khánh

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

-Lễ khai mạc tại Nha Trang - sân vận động Thi Sách
Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

- Lễ bế mạc và trao giải cho các đội
Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa !

Công ty Cổ phần Onsen tài trợ giải bóng đá Tỉnh Khánh Hòa ! 14/07/2017
Onsen Nha Trang
 
>